Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021

Πολιτισμός κινητικότητας: Η διακήρυξη της Κοπεγχάγης

Κείμενο που υιοθετήθηκε κατά τη γενική συνέλευση του 1996 των πόλεων χωρίς αυτοκίνητα Κοπεγχάγη 6-8 Μαϊου 1996 1. Η κινητικότητα είναι έκφραση ελευθερίας και αναπόσπαστο τμήμα της σύγχρονης κοινωνίας. Η κινητικότητα είναι τμήμα του πολιτισμού μας. Ο πολιτισμός μπορεί να οριστεί ως οι ιδέες, οι πεποιθήσεις και τα έθιμα μιας κοινωνίας.
2. Ωστόσο, η αυξανόμενη κυκλοφορία –ειδικότερα η προερχόμενη από την υπερεξάρτηση από τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα- θέτει σε κίνδυνο την οικιστική και πολιτιστική κληρονομιά των ευρωπαϊκών πόλεων και περιορίζει τόσο την κινητικότητα, όσο και την ποιότητα ζωής των πόλεων: • Η οικονομική και κοινωνική ευημερία των πόλεων απειλείται σοβαρά από την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τη ρύπανση και το θόρυβο. • Οι κύριοι κυκλοφοριακοί άξονες προκαλούν διάσπαση των συνοικιών, περιορίζοντας την ελευθερία των κατοίκων να μετακινούνται μέσα στις πόλεις μας. Τέτοιοι κυκλοφοριακοί άξονες περιορίζουν τη διάθεσή μας για περπάτημα και ποδηλασία και ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να πραγματοποιούν όλο και περισσότερες μετακινήσεις με ΙΧ αυτοκίνητο. • Τα εμπορεύματα μεταφέρονται όλο και περισσότερο μέσα στις πόλεις και μεταξύ των πόλεων με φορτηγά αυτοκίνητα. Οι πόλεις αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα σχετιζόμενα με την ταχεία αύξηση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων. • Οι πόλεις πρέπει να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη σύγκρουση των απαιτήσεων της οδικής κυκλοφορίας και του ανθρώπινου δικαιώματος στην υγεία. Η υγεία διακυβεύεται όλο και περισσότερο από τη ρύπανση και τον κίνδυνο θανάτου ή τραυματισμού σε τροχαίο ατύχημα. • Η τρέχουσα αντίληψη είναι ότι η πρόσβαση σε πολλές χαμηλής οικιστικής πυκνότητας προαστιακές περιοχές γίνεται φθηνότερα και ταχύτερα με ΙΧ αυτοκίνητο, και έτσι το ποσοστό των μετακινήσεων που γίνονται με αυτοκίνητο στις προαστιακές περιοχές είναι μεγαλύτερο από αυτό των κεντρικών περιοχών. • Ο τομέας των μεταφορών είναι ένας ολοένα και σημαντικότερος καταναλωτής ενέργειας και υπεύθυνος για την παραγωγή CO2 και άλλων αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνήσει να σταθεροποιήσει μέχρι το έτος 2000 τις εκπομπές CO2 στα επίπεδα του 1990. Επιπλέον, μέσα στο πλαίσιο της σύμβασης για τις κλιματικές αλλαγές, και ειδικότερα στην εντολή της ad hoc ομάδας του Βερολίνου, διεξάγονται συζητήσεις για να καθοριστούν οι πολιτικές και τα μέτρα μείωσης και/ή περιορισμού των αερίων του θερμοκηπίου, ειδικότερα οι εκπομπές CO2 μετά το 2000. • Η αυξανόμενη εξάρτηση από το ΙΧ αυτοκίνητο που σχετίζεται με νέα πρότυπα αστικής ανάπτυξης, το κλείσιμο των τοπικών υπηρεσιών, η αλλαγή του τρόπου ζωής και η επιδείνωση των δημόσιων συγκοινωνιών συμβάλλουν στον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό των πολιτών που δεν χρησιμοποιούν αυτοκίνητο 3. Είναι σημαντικό να επιτύχουμε συναίνεση στα απαραίτητα βήματα ώστε να αποτρέψουμε την προβλεπόμενη αύξηση της οδικής κυκλοφορίας. Χωρίς μια τέτοια συναίνεση, η προσβασιμότητα μέσα στις πόλεις δεν μπορεί να είναι εγγυημένη, επειδή η κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω των αυτοκινήτων συνεχίζει να αυξάνεται.. Πρέπει να δημιουργήσουμε κίνητρα που θα βελτιώνουν την ελκυστικότητα των φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων μεταφοράς, ενώ θα περιορίζουν τη χρήση των αυτοκινήτων και των βαρέων οχημάτων μεταφοράς αγαθών στις πόλεις. Με τον τρόπο αυτό θα προωθήσουμε μια βελτιωμένη ποιότητα ζωής στις πόλεις. Λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε δεν μπορούν να βρεθούν μόνο σε τεχνικές εξελίξεις. Απαιτούνται αλλαγές στα οικονομικά των μεταφορών, και σε τελευταία ανάλυση κοινωνική και πολιτιστική αλλαγή. Προς το παρόν δίνεται πάντοτε προτεραιότητα στο αυτοκίνητο σε σχέση με τους πεζούς και τους ποδηλάτες, των οποίων οι διαδρομές καθορίζονται από την επιθυμία να ελαχιστοποιηθούν οι χρόνοι μετακίνησης της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Η μεταχείριση που επιφυλάσσεται στο αυτοκίνητο είναι κάτι περισσότερο από αυτό που αντιστοιχεί σε μία μορφή μεταφοράς, με ένα καθεστώς δυσανάλογα μεγαλύτερο από τις ευκαιρίες μετακίνησης που προσφέρει. Είναι απαραίτητο να ενθαρρύνουμε τρόπους ζωής που εξαρτώνται λιγότερο από τα αυτοκίνητα. 4. Οι υπογράφουσες πόλεις συμφώνησαν ότι οι παρακάτω στρατηγικές απαιτούνται να υλοποιηθούν μέσω της προσπάθειας συνεργασίας όλων εμπλεκομένων παραγόντων και των επιπέδων διακυβέρνησης: Ι. Πρέπει να ενθαρρύνουμε πρότυπα χρήσης γης που μειώνουν την ανάγκη μηχανοκίνητης κυκλοφορίας και να ελαχιστοποιήσουν το μέγεθος του διαθέσιμου για τα αυτοκίνητα δημόσιου χώρου. Ειδικότερα, πρέπει να αποθαρρύνουμε την παραπέρα ανάπτυξη επεκτατικών χαμηλής οικιστικής πυκνότητας μορφών αστικής ανάπτυξης. Η ευρωπαϊκή πόλη προσφέρει τη δυνατότητα ενός σύγχρονου τρόπου ζωής με λιγότερα αυτοκίνητα και περισσότερο ελεύθερο χώρο για οικολογική και δημόσια χρήση ΙΙ. Οι πόλεις πρέπει να εξασφαλίσουν την παροχή μιας σειράς αποτελεσματικών, αξιόπιστων και καλώς δημοσιοποιημένων υπηρεσιών μεταφοράς, που παρέχουν στους πολίτες μια ολοκληρωμένη εναλλακτική λύση στη χρήση του ΙΧ αυτοκινήτου. Τέτοιες υπηρεσίες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, δημόσια συγκοινωνία, διάφορες μορφές συνεταιριστικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτων (car-sharing), βελτιωμένες υποδομές για τους πεζούς και τους ποδηλάτες και υπηρεσίες κατ’ οίκον διανομής. Μειώνοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τον αριθμό των σταθμευμένων οχημάτων στις κεντρικές τοποθεσίες των πόλεων, οι δημόσιες και συνεταιριστικές μεταφορές, η ποδηλασία και η πεζοκίνηση μπορούν να προσφέρουν, τόσο αποδοτικότερη χρήση της γης, όσο και εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος. ΙΙΙ. Η αλλαγή απαιτεί συναίνεση μεταξύ των πολιτών, και αυτό με τη σειρά του απαιτεί αυξημένη κοινοτική παρουσία καθώς οι πόλεις αναπτύσσουν τις προσεγγίσεις τους προς την αειφόρο κινητικότητα. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι μας σχετικά με τις επιπτώσεις της κυκλοφορίας. Θα πρέπει να δίνεται έμφαση στα δικαιώματα των παιδιών, άλλων ευπαθών χρηστών της οδού και όλων των κατοίκων κοντά σε αρτηρίες και οδικούς άξονες, όταν γίνεται διάλογος μεταξύ των τοπικών αρχών, των πολιτών τους και άλλων εμπλεκομένων. IV. Η τιμολόγηση της μηχανοκίνητης μεταφοράς προσώπων και αγαθών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις εξωτερικές επιβαρύνσεις και κόστη. Ο ορισμός του εξωτερικού κόστους πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλαμβάνει όλες τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως τη δέσμευση της γης, την ατμοσφαιρική ρύπανση και το θόρυβο. V. Οι επιχειρήσεις και το εμπόριο πρέπει να παίξουν το ρόλο τους στη μετάβαση προς φιλικότερους προς το περιβάλλον τρόπους μεταφορών και στην ανάπτυξη , πιο μακροπρόθεσμα , δομών παραγωγής και διανομής που μειώνουν τη ζήτηση για μεταφορές. VI. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν μόνο από τις πόλεις, ούτε μόνο από τις περιφέρειες. Πρέπει να πετύχουμε μια συνεπή προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, καθώς και την ολοκλήρωση ανάμεσα στο κάθε σκέλος διακυβέρνησης. Ο χειρισμός των κυκλοφοριακών προβλημάτων πρέπει να αποτελεί μια υψηλή οικονομική και πολιτική προτεραιότητα για τις εθνικές κυβερνήσεις. Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να παρέχουν πλαίσια, μέσα στα οποία οι πόλεις να μπορούν να δράσουν. 5. Το δίκτυο για πόλεις χωρίς αυτοκίνητα χαιρετίζει την αυξανόμενη εστίαση στα προβλήματα κινητικότητας και προσβασιμότητας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα καλωσορίζουμε την πράσινη βίβλο για το δίκτυο των πολιτών και την πράσινη βίβλο για την εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν ένα σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση, τον καθορισμό πλαισίων πολιτικής, την ενθάρρυνση στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και την παροχή οικονομικής βοήθειας για φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς και τεχνολογικούς νεωτερισμούς. Με αυτά τα μέσα οι θεσμοί της ΕΕ μπορούν να υποστηρίξουν τις πόλεις και τους πολίτες καθώς αγωνίζονται για καλύτερη ποιότητα αστικού περιβάλλοντος. 6. Το δίκτυο για πόλεις χωρίς αυτοκίνητα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση των στόχων της φιλικής προς το περιβάλλον και προσανατολισμένης προς την κοινωνία κινητικότητας. Αποφασίζουμε: • Την ανταλλαγή εμπειριών και συνεργασία των πόλεων σε προγράμματα που μπορούν να προβάλλουν στρατηγικές για τη μείωση της εξάρτησης από καταστροφικά για το περιβάλλον μέσα μεταφοράς • Τη συνεργασία των πόλεων με τους θεσμούς της ΕΕ. Οι πόλεις είναι κέντρα καινοτομιών και εταίροι στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών , εθνικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών. Παίζουν ένα ρόλο κλειδί στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις διεθνείς συμφωνίες. • Την εμπλοκή των εκλεγμένων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης αντιπροσώπων σε δραστηριότητες του δικτύου. 7. Πρέπει να κινηθούμε προς μια κοινωνία που θα σέβεται τα περιβαλλοντικά όρια. Όλοι αυτοί που αποφασίζουν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καλούνται να παίξουν το ρόλο τους στον πολιτισμό της κινητικότητας!
Αναρτήθηκε από Mochianakis Costis στις Δευτέρα, Ιανουαρίου 31, 2011

Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021

Έπεσε η πρώτη «βόμβα»: Η πρώτη χώρα που ετοιμάζεται να επιβάλλει lockdown για την ατμοσφαιρική ρύπανση!

Σκέψεις για lockdown στο Νέο Δελχί λόγω του πυκνού νέφους Στην Ινδία έπεσε η πρώτη «βόμβα», καθώς υπάρχουν σοβαρές σκέψεις για lockdown λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης! Αυτά τα οποία τονίζαμε στο pronews.gr από τις αρχές του 2021 τελικά δεν δείχνουν τόσο μακρινά. Τότε υποστηρίζαμε ότι οι διεθνιστές θα χρησιμοποιήσουν το «εργαλείο» του lockdown και για την κλιματική αλλαγή, εκτός από τον κορωνοϊό. Να θυμίσουμε ότι ο συγγραφέας του βιβλίου «Covid-19: The Great Reset», Κλάους Σβαμπ, είχε δημοσιεύσει τότε ένα βίντεο το οποίο έδειχνε ότι πρέπει να επιβάλλεται lockdown ανά έναν χρόνο για το κλίμα. Βεβαίως τότε, έπειτα από τις αντιδράσεις ο συγκεκριμένο βίντεο διαγράφηκε, όμως έναν περίπου μήνα μετά ο Guardian επίσης φιλοξένησε ένα περίεργο άρθρο το οποίο υποστήριζε ότι το lockdown ανά δύο χρόνια θα κάνει «καλό» στο κλίμα. Πλέον όλα αυτά δεν φαντάζουν τόσο μακρινά, καθώς στην Ινδία υπάρχουν σκέψεις και εφόσον ληφθεί απόφαση για lockdown από το ανώτατο δικαστήριο της Ινδίας, θα είναι το πρώτο στη χώρα για τον περιορισμό της ρύπανσης και όχι για τον έλεγχο των λοιμώξεων από τον κορωνοϊό. Οι τοπικές αρχές εξετάζουν εάν θα κρατήσουν ανοιχτές τις βιομηχανίες, με ορισμένους ειδικούς να προειδοποιούν ότι ένα lockdown δεν θα πετύχει πολλά στον έλεγχο της ρύπανσης, αλλά μάλλον θα προκαλούσε διαταραχές στην οικονομία, επηρεάζοντας τη διαβίωση εκατομμυρίων ανθρώπων. Κλειστά σχολεία, «ενθαρρύνεται» η τηλεργασία Τα αυξανόμενα επίπεδα ρύπανσης στο Νέο Δελχί ώθησαν επιτροπή του ομοσπονδιακού υπουργείου Περιβάλλοντος να εκδώσει αυστηρές οδηγίες το βράδυ της Τρίτης. Εκτός από το κλείσιμο των σχολείων, η Επιτροπή για τη Διαχείριση της Ποιότητας του Αέρα διέταξε τη διακοπή των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων έως τις 21 Νοεμβρίου και απαγόρευσε την κυκλοφορία των φορτηγών που μεταφέρουν μη απαραίτητα αγαθά. Η επιτροπή κάλεσε επίσης τις πολιτείες να «ενθαρρύνουν» την εργασία από το σπίτι για τους μισούς υπαλλήλους σε όλα τα ιδιωτικά γραφεία. Προειδοποιήσεις μετεωρολόγων Παρά τη βελτίωση του αέρα στο Νέο Δελχί τις τελευταίες δύο ημέρες, οι μετρήσεις επικίνδυνων σωματιδίων την Τετάρτη εξακολουθούσαν να είναι επτά φορές υψηλότερες από το ασφαλές επίπεδο. Μετεωρολόγοι προειδοποίησαν ότι η ποιότητα του αέρα θα επιδεινωθεί πριν από την άφιξη ψυχρών ανέμων την επόμενη εβδομάδα που θα διώξουν την αιθαλομίχλη. https://www.pronews.gr/perivallon/1034501_epivevaiosi-pronewsgr-epese-i-proti-vomva-skeftontai-lockdown-gia-tin?fbclid=IwAR0TeOVxPcRFyj_ChRMr3J7c_2deyYSr-hUT4rDsvl2IMuTxvTcczz_5piU

Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021

Πιθανή ηλιακή καταιγίδα θα μπορούσε να καταστρέψει το ίντερνετ για μήνες


Πιθανή ηλιακή καταιγίδα θα μπορούσε να καταστρέψει το ίντερνετ για μήνες

 • Οι επιστήμονες ανησυχούν για ένα τεράστιο φαινόμενο του ήλιου, το οποίο θα μπορούσε να καταστρέψει για μεγάλο διάστημα το διαδίκτυο. Συνήθως οι ηλιακοί άνεμοι που έρχονται προς τη Γη οδηγούνται από την ιονόσφαιρα προς του πόλους προστατεύοντας τον υπόλοιπο πλανήτη.

  Ωστόσο, αυτή τη φορά θα «σκάσει» ένα πολύ δυνατό τέτοιο φαινόμενο, ηλεκτρικά αγώγιμο, που αν δεν αποκρουσθεί από την ιονόσφαιρα και εισέλθει στην Γη μπορεί να επηρεάσει οτιδήποτε σχετίζεται με ηλεκτρισμό και να «ρίξει» το ίντερνετ με τέτοιο τρόπο που θα είναι δύσκολο να επανέλθει άμεσα.

  Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέρρευσαν στη διάσκεψη επικοινωνίας δεδομένων SIGCOMM 2021, ο κόσμος δεν θα είναι έτοιμος για ένα τέτοιο γεγονός και θα μπορούσε να είναι καταστροφικό για τη σύγχρονη ζωή.

  Επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια ανέφερε: «Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι με την πανδημία είδαμε πόσο απροετοίμαστος ήταν ο κόσμος. Δεν υπήρχε πρωτόκολλο για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του. Το ίδιο συμβαίνει και με την ανθεκτικότητα στο διαδίκτυο. Η υποδομή μας δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για μια ηλιακή εκδήλωση τόσο μεγάλης κλίμακας».

  Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει περίπου μια φορά τον αιώνα. Τον Μάιο του 1921, υπήρξαν αναφορές για πυρκαγιές που ξέσπασαν σε αίθουσες ελέγχου ισχύος στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ, ενώ σε αρκετά μέρη σε όλο τον κόσμο αντιμετώπισαν προβλήματα με την ηλεκτρική τους ενέργεια.

  Ένας Γεωφυσικός του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου δήλωσε ότι ο κόσμος μας έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ τα τελευταία 100 χρόνια που ένα ηλιακό γεγονός παρόμοιο με εκείνο του 1921 θα έφερνε την καταστροφή. «Οι επιπτώσεις είχαν να κάνουν με παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες, τηλεγραφήματα και τηλεφωνικά συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν το 1921. Οτιδήποτε σχετίζεται με τον ηλεκτρισμό δεν ήταν τόσο σημαντικό για τους ανθρώπους το 1921 σε σχέση με σήμερα», ανέφερε.

  Από την πλευρά του ο αναπληρωτής διευθυντής του Εθνικού Κέντρου για την Ατμοσφαιρική Έρευνα, τόνισε: «Οι ισχυρές ηλιακές καταιγίδες μπορούν να φορτίσουν την ατμόσφαιρα και να εμποδίσουν τη μετάδοση σημάτων για μέρες. Οι ισχυρότερες μπορούν να βλάψουν ή και να καταστρέψουν δορυφόρους».

  Δείτε το σχετικό βίντεο:


  ΔΕΝ κινδυνεύεις από ιούς-βακτήρια-μύκητες, αλλά από το εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα  ΔΕΝ κινδυνεύεις από ιούς-βακτήρια-μύκητες, αλλά από το εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα

  Tο ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι από τα σημαντικότερα συστήματα του οργανισμού μας – είναι ένα σύνθετο δίκτυο κυττάρων και πρωτεϊνών που υπερασπίζεται τον οργανισμό μας από τις μολύνσειςΔΕΝ κινδυνεύεις από ιούς-βακτήρια-μύκητες, αλλά από το εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα

  Το ανοσοποιητικό μας σύστημα διατηρεί ένα αρχείο για κάθε μικρόβιο που έχει νικήσει ποτέ, ώστε να μπορεί να το αναγνωρίσει και να καταστρέψει γρήγορα εάν αυτό ξανά-εισέλθει στο σώμα.

  Μικρόβια: Βακτήρια-Ιοί-Μύκητες-Παράσιτα~Κατανοήστε πώς λειτουργούν και προστατευτείτε 

  Ανωμαλίες του ανοσοποιητικού μας συστήματος μπορούν να οδηγήσουν σε αλλεργικές παθήσεις, ανοσοανεπάρκειες και αυτοάνοσες διαταραχές.

  Aν μπορούσαμε να δούμε σε μία κινηματογραφική ταινία την δράση του ανοσοποιητικού μας συστήματος και την προσπάθειά του να μας κρατήσει υγιείς εκτός από τη συγκίνηση που θα νιώθαμε θα τρέχαμε αμέσως να το βοηθήσουμε και θα προσέχαμε υπερβολικά να μην του γίνουμε εμπόδιο σε αυτή του την προσπάθεια.

  Ας το κάνουμε λοιπόν, ας το βοηθήσουμε και ας προσέχουμε, κάθε φορά, να μην του γινόμαστε εμπόδιο.

  Tο ανοσοποιητικό σύστημα είναι από τα σημαντικότερα συστήματα του οργανισμού.

  Αυτό είναι υπεύθυνο και αυτό καθορίζει την κατάσταση του οργανισμού, είναι ένα σύνθετο αμυντικό και αποδοτικό σύστημα, είναι η ασπίδα που έχει στηθεί μπροστά στους εισβολείς.
  Ιοί, βακτήρια, μύκητες τίποτα δεν μπορεί να προσπελάσει ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα.

  Και μα γιατί πολλές-πολλές φορές το σώμα μας ασθενεί;

  Μα γιατί φίλοι μου ανοίξαμε την πόρτα.
  Μα, θα πούμε, δεν την ανοίξαμε.

  Αποκλείεται, κάποια κερκόπορτα αφήσαμε ανοιχτή και από κει τρύπωσε ο εχθρός.

  Λοιπόν τι εξασθενεί και τι επηρεάζει αρνητικά ή θετικά το ανοσοποιητικό μας σύστημα;

  Πρώτα από όλα η τροφή και η διατροφή.

  Η σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού -όπως και των περισσοτέρων συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος- εξαρτάται από την σωστή διατροφή.
  Τόσο οι υποσιτισμένοι όσο και οι υπερσιτισμένοι άνθρωποι διατρέχουν μεγάλους και ίδιους κινδύνους εκδήλωσης ασθενειών και προσβολής από βακτήρια, ιούς και μύκητες.

  Είναι ηλίου φαεινότερον λοιπόν ότι για να έχουμε ένα ισχυρό και δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα απαιτείται σταθερή πρόσληψη όλων των απαραίτητων βιταμινών,
  ιχνοστοιχείων
  και
  ανόργανων αλάτων και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε ΜΟΝΟ με την υιοθέτηση ισορροπημένης διατροφής, η οποία θα περιλαμβάνει σε καθημερινή βάση άφθονα νωπά και ωμά φρούτα και λαχανικά,
  με περαιτέρω αύξηση κάποιων από αυτών,όπως:

  α) του λεμονιού, του οποίου ο χυμός είναι από τους ισχυρότερους ενισχυτές του ανοσοποιητικού
  β) του ροδιού
  γ) του μπρόκολου
  δ) των πορτοκαλιών
  ε) των ξηρών καρπών-όπως καρύδια, αμύγδαλα, μαύρη σταφίδα

  αύξηση των βοτάνων εκείνων που είναι γνωστά ότι θωρακίζουν το ανοσοποιητικό όπως π.χ

  α) η τσουκνίδα
  β) το φασκόμηλο
  γ) το σκόρδο
  δ) το θυμάρι
  ε) η ρίγανη

  περισσότερα μπαχάρια-όπως

  α) κανέλα,
  β) πιπέρι,
  γ) κουρκούμι,
  δ) γαρίφαλο
  ε) τζίντζερ -πιπερόριζα

  περισσότερη χρήση αιθέριων ελαίων για θεραπείες παθήσεων, όπως

  Από τα ιχνοστοιχεία, υπάρχουν δύο τα οποία είναι άκρως απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του ανοσοποιητικού μας συστήματος.

  Είναι το σελήνιο και ψευδάργυρος.

  Το σελήνιο ένα ισχυρότατο αντιγηραντικό που σε συνεργασία με τη βιταμίνη Ε, τη βιταμίνη C, τη glutathione και τη βιταμίνη Β3, μεγιστοποιεί τις ισχυρές αντιοξειδωτικές και αντικαρκινικές του ιδιότητες εμποδίζοντας τη δράση των ελεύθερων ριζών στον οργανισμό, το βρίσκουμε στα θαλασσινά, ειδικά στα στρείδια στα μύδια, στον αστακό, στις γαρίδες στα καβούρια,
  στα αναποφλοίωτα δημητριακά,
  στα ψάρια, ειδικά στις αντσούγιες, τον ξιφία και τη ρέγκα και
  στους ξηρούς καρπούς, ειδικά στα φιστίκια και στους ηλιόσπορους.

  Σελήνιο: Προλαμβάνει καρκίνο, άσθμα, καρδιακά, προστατεύει θυρεοειδή και νοητική υγεία 

  Ο ψευδάργυρος είναι ένα απαραίτητο μεταλλικό στοιχείο που εμπλέκονται στη ρύθμιση πολλών ενζύμων του ανθρώπινου σώματος.
  Είναι το δεύτερο πιο συχνό μέταλλο που βρίσκεται στο σώμα μας μετά τον σίδηρο.
  Έχει επίσης αντιοξειδωτική δράση και χρησιμοποιείται στα συμπληρώματα διατροφής που βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα.

  Τον ψευδάργυρο τον βρίσκουμε κυρίως-

  στα δημητριακά,το μεγαλύτερο μέρος του οποίου περιέχεται στο εξωτερικό, πλούσιο σε φυτικές ίνες τμήμα τους και ως εκ τούτου ο βαθμός της επεξεργασίας τους καθορίζει και την περεκτικότητα τους σε ψευδάργυρο,π.χ τα προϊόντα ολικής άλεσης παρέχουν 30-50 mg ανά κιλό, ενώ κατόπιν επεξεργασίας μπορεί να περιέχουν μόνο 8-10 mg ανά κιλό,
  στα οστρακοειδή, ειδικά στα στρείδια,
  στη μαύρη σοκολάτα,
  στα καρύδια,
  στους κολοκυθόσπορους,
  στο σουσάμι,
  στους ηλιόσπορους,
  στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά,
  στις πατάτες,
  στα φασόλια,
  και στο κόκκινο κρέας.

  Ψευδάργυρος: Οφέλη, Πηγές, Επιπτώσεις της έλλειψής του 

  Ένας άλλος καταστροφικός παράγοντας για το ανοσοποιητικό σύστημα είναι το στρες.

  Το στρες αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα.

  Πολλοί ερευνητές επισημαίνουν ότι οι γιατροί πρέπει να κατανοήσουν τον ρόλο του στρες στην παθογένεια των ασθενειών και να προτρέψουν τους ασθενείς σε μια αλλαγή συμπεριφοράς και αντιμετώπισης γεγονότων και καταστάσεων για να βελτιωθεί η υγεία τους.

  Σε παλαιότερες έρευνες όσο και σε νέες έχει αναφερθεί ότι το ψυχολογικό στρες επηρεάζει καταστροφικά το ανοσοποιητικό. Το αποδυναμώνει, το εξασθενεί και αποκόπτει τα δίκτυα που το συνδέουν με τα άλλα συστήματα του οργανισμού όπως το νευρικό και το ενδοκρινικό.

  Η μεγαλύτερη καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος παρουσιάζεται όταν το στρες είναι χρόνιο και παρατεταμένο. Τότε οι αρνητικές επιπτώσεις στους μηχανισμούς και στα κύτταρα του ανοσοποιητικού είναι καταστροφικές.

  Πως το στρες καταστρέφει το ανοσοποιητικό μας σύστημα 

  Ας θυμόμαστε λοιπόν να γελάμε γιατί το γέλιο μπορεί να μας βοηθήσει σημαντικά να διαχειριστούμε με σωστό και εποικοδομητικό τρόπο το ψυχολογικό στρες
  και γιατί αυξάνει σημαντικά την δραστηριότητα των Τ κυττάρων.

  Ένας άλλος τώρα παράγοντας που επηρεάζει θετικά και ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι ο ήλιος.

  Ναι ο ήλιος και αυτό γιατί η βιταμίνη D, η οποία παράγεται στο δέρμα μας με την έκθεσή μας στον ήλιο
  παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενεργοποίηση των Τ-κυττάρων του ανοσοποιητικού.

  Τα Τ-κύτταρα όταν ένας παθογόνος οργανισμός εισέλθει στον οργανισμό μας ενεργοποιούνται πάραυτα.
  Αν δεν υπάρχει βιταμίνη D τα Τ-κύτταρα, τα οποία την αναζητούν μέσα στο αίμα δεν θα αρχίσουν καν να κινητοποιούνται αναφέρουν Δανοί ερευνητές.

  Βιταμίνη D ένας εξαιρετικός σύμμαχος του ανοσοποιητικού 

  Και ερχόμαστε στην ζάχαρη!

  Μελέτες και ερευνητές δεν σταματούν να επισημαίνουν πως η κατανάλωση ζάχαρης και όλων των τροφών που την περιέχουν -όπως γλυκά και αναψυκτικά έχει καταστροφικές συνέπειες για τον οργανισμό μας και αναστέλλει την σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος μας.

  Για περισσότερα Πως η ζάχαρη τσακίζει το ανοσοποιητικό 

  Ας μην αμελούμε λοιπόν να φροντίζουμε τον οργανισμό μας και να προσέχουμε -όσο περνά από το χέρι μας- να μην του δημιουργούμε ανοσολογική ανεπάρκεια, να ελέγχουμε το στρες και να γελάμε!

  Να γελάμε, γιατί η χαρά, η αγάπη, η αυτοπεποίθηση και γενικά ένα θετικό πλαίσιο του μυαλού μας, θα μας βοηθήσει να ζήσουμε πιό υγιείς και πιο ευτυχισμένοι.
  Ο θυμός, ο φόβος, το στρες και η κατάθλιψη μας βυθίζουν και μας εγκλωβίζουν σε αρνητικά επίπεδα και μας αποκλείουν από οποιαδήποτε υγιή κατάσταση.

  Γιατί τα αρνητικά συναισθήματα μας καταστρέφουν
  Ενώ Χτίζοντας την αυτοεκτίμησή μας, βελτιώνουμε την υγεία μας 

  Όπως η τροφές μας έτσι και η συναισθηματική μας στάση έχει άμεση σχέση με το ανοσοποιητικό μας σύστημα, ας μην το ξεχνάμε αυτό.

  Όλοι μπορούμε να είμαστε υγιείς!

  Διότι το σώμα μας έχει τη τάση να είναι υγιές*.

  Οι ανισορροπίες και οι νόσοι προκύπτουν από βλάβες που προκαλούμε με τις ενέργειες μας και τις παραλείψεις μας, οι οποίες δυστυχώς είναι πάρα πολλές.

  Ο οργανισμός μας έχει την δυνατότητα της αυτοΐασης, εφόσον του δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες και εδώ ας θυμηθούμε τον αρχαίο σοφό γιατρό τον Ιπποκράτη ο οποίος, γνωρίζοντας ότι η ικανότητα αυτοΐασης είναι δεδομένη, χαρακτηριστικά έλεγε:

  “Ασκέειν, περὶ τὰ νουσήματα, δύο, ὠφελέειν, ἢ μὴ βλάπτειν”

  Ο θεράπων για να επιτύχει θεραπεία των νοσημάτων πρέπει να κάνει δύο πράγματα, να ωφελεί και να μη βλάπτει.

  Αλλαγές που μπορούν να οδηγήσουν στην αυτοϊαση 

  Κείμενο και επιμέλεια κειμένου: thalia botanologia.gr
  ΔΕΝ κινδυνεύεις από ιούς-βακτήρια-μύκητες, αλλά από το εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  “Τροφή-Φάρμακο”: Δώσε στο σώμα σου την δυνατότητα να αντιμετωπίσει ΟΤΙΔΉΠΟΤΕ ΤΟ ΑΠΕΙΛΕΊ!

  Το ανοσοποιητικό σύστημα έχει τεράστιες δυνατότητες προσαρμογής τόσο σε νέες αντίξοες συνθήκες όσο και στη δυνατότητα καταπολέμησης νέων νοσογόνων παραγόντων που δεν είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν.

  Έχει τη δυνατότητα να αυτοελέγχεται και να αυτοδιορθώνεται, ώστε να είναι πάντα αποτελεσματικό και ανανεωμένο. Για να το χρησιμοποιήσουμε όμως ΠΡΈΠΕΙ να είναι ΙΣΧΥΡΌ!

  Η καλλίτερη μακράν λύση που έχει η Φύσις για να στήσει γερό και λειτουργικό ανοσοποιητικό, στα θηλαστικά, είναι το μητρικό γάλα. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα να το εντάξουμε στην διατροφή μας ως συμπλήρωμα διατροφής σε κάψουλα: ΠΡΩΤΟΓΑΛΑ-COLOSTRUM 

  Επίσης με την ταυτόχρονη λήψη φυκιών A.F.A, θα καλύψουμε ΌΛΕΣ τις ανάγκες μας σε θρεπτικά στοιχεία (βιταμίνες, μέταλλα/ιχνοστοιχεία (όπως σελήνιο-ψευδάργυρος), τα οποία είναι απαραίτητα για να αντεπεξέλθει ο οργανισμός μας στην καθημερινότητα: Ποια υπερτροφή, θρέφει, αποτοξινώνει, ενισχύει εγκεφαλική λειτουργία, ανοσοποιητικό και πεπτικό σύστημα

  Χρήσιμα ως συμπληρώματα διατροφής μπορεί να φανούν, επίσης, η πρόπολη και/ή το σκόρδο!

  Πρόπολη:

  Το φυσικό αντιβιοτικό της μέλισσας. Η δράση της είναι αντιβακτηριδιακή, αντιμυκητιακή, αντισηπτική, αντιφλεγμονώδης. Μας προσφέρει αντιβιοτική προστασία και έχει αντιγριπική δράση.

  Σκόρδο:

  Οι σύγχρονες τάσεις θεωρούν το σκόρδο εξίσου τρόφιμο όσο και φάρμακο. Σκοτώνει ιούς βακτήρια μύκητες και εντερικά παράσιτα.

  Όποιος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί εξαιρετικής ποιότητας, βιολογικό και υψηλής δραστικότητας πρωτόγαλα, σκόρδο, πρόπολη ή/και τα φύκια A.F.A μπορεί να ΠΑΤΗΣΕΙ ΕΔΩ!

  Μπορείτε να δείτε ακόμη: Πως να καταλάβεις εάν το ανοσοποιητικό σου είναι υγιές 

  Τι αποδιοργανώνει και φθείρει το ανοσοποιητικό σύστημα  

  Πρόβλημα με το ανοσοποιητικό; Σημάδια που πρέπει να σας ανησυχήσουν

  Τι καταστέλλει και τι δυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα 

  Ανοσοποιητικό σύστημα: Ενίσχυση της άμυνας & τόνωση του οργανισμού 

  Τροφές που καταστρέφουν το ανοσοποιητικό, τον απόλυτο σύμμαχο της υγείας 

  Πρωτόγαλα και ενίσχυση ανοσοποιητικού στη θεραπεία του καρκίνου 

  Ηλίας Πέτρου-Η φυσική ανοσία εξαλείφει τον κίνδυνο όλων των ασθενειών

  Στοιχεία από

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279364/ 
  https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ConditionsAndTreatments/immune-system 
  https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/how-to-boost-your-immune-system 
  https://meded.ucsd.edu/clinicalmed/introduction.htm 
  https://www.niaid.nih.gov/research/immune-system-overview 
  https://en.wikipedia.org/wiki/Immune_system 
  https://www.cdc.gov/fungal/infections/immune-system.html 
  https://www.pennmedicine.org/updates/blogs/health-and-wellness/2019/november/weakened-immune-system 

  Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021

  Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

   

  Η  αναζήτηση της τελειότητας της μορφής, το κλασικό ιδεώδες  των  αρχαίων  Ελλήνων. Ο  Ελληνικός  πολιτισμός  αναζήτησε  και  έθεσε  σαν  μία  από  τις κεντρικές  του  αξίες  το σωματικό κάλλος  και  την  αρμονία  στην τέχνη, στην  αρχιτεκτονική,  στην  ποίηση  και  σε κάθε  διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης  και δραστηριότητας....
  Ο κορυφαίος γλύπτης της Γερμανίας  Άρνο  Μπρέκερ,  στα πλαίσια  της αναβίωσης αυτού  του  νεοκλασικισμού,  επιλέγει  πάντοτε να λαξεύει  ευρωπαϊκές  φυσιογνωμίες. Οι μορφές στα γλυπτά του είναι σκληρές και βλοσυρές, με εμφανείς γωνίες.


  Μία  ομιλία του αρχισυντάκτη της ιστοσελίδας Counter Currents,  Greg Johnson, που δόθηκε στο Σηάτλ των Η.Π.Α., στις 26 Ιανουαρίου 2014,  με  τίτλο  «Ο  αφανισμός  των  Λευκών».   

  Μετάφραση για το "Ιδεάπολις" του Κ. Παπαδόπουλου

  Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014  Οι Λευκοί εθνικιστές συχνά ισχυρίζονται ότι το παρόν πολιτικοκοινωνικό σύστημα οδηγεί τη φυλή μας στο δρόμο προς τον βιολογικό αφανισμό. Αν οι παρούσες τάσεις δεν αντιστραφούν, οι Λευκοί θα εξαφανιστούν ως ξεχωριστή φυλή. Σε πολλούς Λευκούς αυτό ακούγεται ως ένας παράλογος και κινδυνολογικός ισχυρισμός, λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα ο πληθυσμός των Λευκών στον πλανήτη υπολογίζεται από 700 εκατομμύρια ως 1 δισεκατομμύριο. Μέρος αυτού του σκεπτικού θεωρώ ότι είναι απλά αποτέλεσμα μίας ψυχολογική άρνησης απέναντι σε μία δυσάρεστη προοπτική. Οι μη Λευκοί σπάνια δείχνουν σκεπτικισμό όσον αφορά τον αφανισμό των Λευκών. Μάλιστα, οι εχθροί μας λαμβάνουν τον αφανισμό μας ως δεδομένο και ανοιχτά πανηγυρίζουν για την πτώση μας.


  Θα ήθελα να υποστηρίξω ότι ο αφανισμός των Λευκών δεν είναι μία ευφάνταστη κινδυνολογία αλλά το αναπόφευκτο συμπέρασμα μίας καλά πληροφορημένης έρευνας. Μιας και δεν τα πάω καλά με μαθηματικές αναλύσεις, διαγράμματα και γραφήματα, θα επιχειρηματολογήσω με απλούς όρους. Καταρχήν, απλώς θα υποστηρίξω ότι ο αφανισμός των Λευκών είναι μία αληθοφανής προοπτική και όχι ευφάνταστη και παρατραβηγμένη ιδέα. Στη συνέχεια θα αποδείξω ότι με βάση τις σημερινές τάσεις, αυτή η προοπτική δεν είναι απλά δυνατή αλλά αναπόφευκτη.


  Οι βιολόγοι ισχυρίζονται ότι το 99,9% των ειδών που έχουν υπάρξει στον πλανήτη μας έχουν εξαφανιστεί. Επιπλέον, πολλά από τα εξαφανισμένα είδη είχαν, συγκριτικά με τους Λευκούς ανθρώπους, περισσότερα πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, πολλά από τα είδη που έχουν εξαφανιστεί υπήρχαν πάνω στη Γη πολύ περισσότερο από όσο υπάρχει η Λευκή φυλή. Ο μέσος όρος ζωής ενός είδους είναι 10 εκατομμύρια χρόνια, τη στιγμή που εμείς οι Λευκοί υπάρχουμε μόλις τα τελευταία 40.000 χρόνια. Επίσης, κάποια από τα είδη που εξαφανίστηκαν υπήρχαν σε πολύ μεγαλύτερους αριθμούς από ότι εμείς σήμερα. Το 1866 είχε παρατηρηθεί ένα σμήνος από περιστέρια “επιβάτες” (Ectopistes migratorius) να περνάει πάνω από το νότιο Οντάριο. Το σμήνος είχε ένα μίλι πλάτος, 300 μίλια μήκος και χρειάστηκε 14 ώρες για να περάσει. Υπολογίζεται ότι αποτελούνταν από περίπου 3,5 δισεκατομμύρια πουλιά, αριθμός που είναι 3,5 με 4 φορές μεγαλύτερος από τον πληθυσμό των Λευκών σήμερα. Και όμως, σε λιγότερα από 50 χρόνια το είδος αυτών των περιστεριών είχε εξαφανιστεί εξαιτίας του κυνηγιού και της απώλειας του φυσικού τους περιβάλλοντος. Το 1914, η Μάρθα, το τελευταίο περιστέρι “επιβάτης”, πέθανε στον ζωολογικό κήπο του Σινσινάτι.


  Από την άλλη πλευρά, βέβαια, κάποια είδη υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ένα είδος καβουριού (της τάξης Xiphosura) υπάρχει εδώ και 450 εκατομμύρια χρόνια, ο Κοιλάκανθος (είδος ψαριού) υπάρχει εδώ και 300 εκατομμύρια χρόνια, ενώ μία σαύρα στη Νέα Ζηλανδία (του είδους Tuatara) υπάρχει εδώ και 200 εκατομμύρια χρόνια. Όμως, με βάση τη φυσική ιστορία και τις δεδομένες παρούσες συνθήκες, υπάρχει 99,9% πιθανότητα να εξαφανιστεί, ως είδος, ο Λευκός άνθρωπος. Αν θέλουμε να είμαστε στους “μακροχρόνια επιζώντες” δεν μπορούμε να βασιζόμαστε απλά και μόνο στην τύχη.


  Οι άνθρωποι και ειδικά οι Λευκοί, έχουν πλεονεκτήματα απέναντι στα άλλα είδη: Την ευφυΐα και τη δημιουργικότητα, που μπορούν να μας επιτρέψουν να ανακαλύψουμε και να υπερνικήσουμε τις αιτίες που μας απειλούν με αφανισμό. Δυστυχώς, η ίδια η ευφυΐα χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει τεχνητές συνθήκες, που προωθούν τον αφανισμό των Λευκών. Οι αιτίες της εξαφάνισης των ειδών χωρίζονται σε φυσικές (όπως αυτές των δεινοσαύρων) και τεχνητές (όπως ισχύει για το περιστέρι “επιβάτης”). Και ο αφανισμός των Λευκών δεν είναι φυσικός αλλά τεχνητός. Έτσι, για να επιβιώσει η φυλή μας το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε δεν είναι να αντιπαρατεθούμε με τη φύση αλλά με άλλους ανθρώπους.


  Ο αφανισμός δεν είναι απλά ο θάνατος όλων των μελών μίας φυλής. Ούτως ή άλλως, κάθε ζωντανό πλάσμα πεθαίνει. Αν όμως όλα τα μέλη μιας φυλής πεθάνουν χωρίς να αναπληρώσουν τους εαυτούς τους, τότε η φυλή εξαφανίζεται. Επομένως, ο αφανισμός δεν είναι απλά ο θάνατος, που έρχεται για όλους, αλλά η αποτυχία της αναπαραγωγής. Ο αφανισμός είναι αναπόφευκτος αν μία φυλή δεν αναπαράγει τον εαυτό της. Ο αφανισμός είναι ακριβώς η αποτυχία αναπαραγωγής.


  Για να αναπαραχθεί ο υπάρχον πληθυσμός των Λευκών κάθε ζευγάρι πρέπει να κάνει 2,1 παιδιά - 2 παιδιά για να αντικατασταθεί το ζευγάρι και 0,1 για να αναπληρώσει αυτούς που δεν τεκνοποιούν. Η εικόνα μιας “φυσιολογικής” οικογένειας, με τον πατέρα, τη μητέρα και τα δύο παιδιά, είναι στην πραγματικότητα το χαρούμενο χαμογελαστό πρόσωπο της φυλετικής εκμηδένισης. Γιατί, αν αυτός ο ρυθμός γονιμότητας που υποαναπληρώνει συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα – αν περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από ότι γεννιούνται - τότε η φυλή μας θα σταματήσει τελικώς να υπάρχει. Αν αφαιρούμε μονάδες από ένα πεπερασμένο σύνολο, τότε αυτό, μετά από κάποιο διάστημα, θα φτάσει στο μηδέν. Αν, επίσης, κάνεις ανάληψη περισσοτέρων χρημάτων, από αυτά που καταθέτεις στον λογαριασμό, τότε αυτός κάποια στιγμή θα αδειάσει. Είναι απλή αριθμητική πρώτης τάξης.


  Η απόκτηση του τρίτου παιδιού είναι η διαφορά ανάμεσα στο θάνατο και την ενδυνάμωση της φυλής μας. Γι' αυτό οι Λευκοί εθνικιστές πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν ώστε να δημιουργήσουν τη νέα εικόνα της “φυσιολογικής” Λευκής οικογένειας με τα τρία παιδιά, απέναντι σε αυτή με το ένα ή τα δύο. Δυστυχώς, οι ρυθμοί γεννήσεως στις χώρες των Λευκών είναι κάτω από αυτόν που επιτρέπει την αναπλήρωση. Αυτό σημαίνει ότι ο αφανισμός των Λευκών είναι αναπόφευκτος, αν οι συνθήκες δεν αλλάξουν.


  Ποιες είναι όμως οι αιτίες της αποτυχίας αναπαραγωγής, που οδηγούν στον αφανισμό; Οι βιολόγοι δίνουν τέσσερις βασικούς λόγους:


  1) Απώλεια του φυσικού περιβάλλοντος, δηλαδή του απαραίτητου περιβάλλοντος για την αναπαραγωγή και τη διατήρηση των ειδών. Η απώλεια του περιβάλλοντος μπορεί να λάβει χώρα ξαφνικά ή αργά, λόγω γεωλογικών ή κλιματικών αλλαγών, έλλειψη πηγών τροφής κτλ.


  2) Εισβολή από άλλα είδη, που αυξάνουν τον ανταγωνισμό για τους ίδιους πόρους.


  3) Υβριδοποίηση, που ναι μεν συνεπάγεται αναπαραγωγή, αλλά όχι ενός ξεχωριστού βιολογικού τύπου. Η υβριδοποίηση είναι δυνατή όταν ένα σχετικά παρόμοιο είδος εισβάλλει στο φυσικό περιβάλλον ενός άλλου.


  4) Υπερβολική θήρευση, με την έννοια ότι τα μέλη ενός είδους σκοτώνονται από ένα άλλος είδος - θηρευτή με τέτοιο έντονο ρυθμό, που δεν προλαβαίνουν να αναπληρώσουν τις απώλειες. Σ' αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται και οι επιδημίες. Η υπερβολική θήρευση έχει ως αποτέλεσμα τη γενοκτονία, δηλαδή την εξόντωση μίας ολόκληρης ομάδας. Ωστόσο, και η γενοκτονία έχει διαβαθμίσεις: Μία ακραίου τύπου γενοκτονία περιλαμβάνει την ταχύτατη και βίαιη εξόντωση ενός είδους. Ενώ, μια πιο ήπια γενοκτονία γίνεται με πιο αργούς ρυθμούς και επιβάλλει τις συνθήκες εκείνες που δεν επιτρέπουν την επιβίωση ενός είδους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η “ήπιας μορφής” γενοκτονία περιλαμβάνει την απώλεια του φυσικού περιβάλλοντος, την εισβολή από άλλα είδη και την υβριδοποίηση.


  Όλες αυτές οι αιτίες αφανισμού μπορεί να είναι τεχνητές ή φυσικές.


  Με βάση λοιπόν τα παραπάνω ας εξετάσουμε την δική μας υπόθεση του αφανισμού των Λευκών.


  Απώλεια περιβάλλοντος 


  Εκ πρώτης όψης, η, σε εξέλιξη, κατάκτηση της φύσης, μέσω της επιστήμης και της τεχνολογίας, που οι Λευκοί έχουν κατά κύριο λόγο αναπτύξει, θα έπρεπε φυσιολογικά να επεκτείνει το περιβάλλον των Λευκών. Ο άνθρωπος σήμερα μπορεί να ζήσει στους παγωμένους πόλους της γης, στο βυθό του ωκεανού, ακόμη και στο διάστημα. Κάποια μέρα θα μπορέσει να μετατρέψει και άλλους πλανήτες κατοικήσιμους για τον ίδιο. Όμως, υπάρχει μία λογική για το ότι η αναπαραγωγή των Λευκών αντιμετωπίζει πρόβλημα εξαιτίας της απώλειας του περιβάλλοντος τους. Για να είμαστε πιο σαφείς, οι Λευκοί δεν αναπαράγονται όταν αισθάνονται ότι βρίσκονται σε μη ασφαλή περιβάλλοντα και μία από τις σημαντικότερες αιτίες γι' αυτό είναι η παρουσία μη Λευκών πληθυσμών.


  Στο παρελθόν, οι Λευκοί είχαν υψηλούς ρυθμούς γεννήσεων παρ' όλο που περιβάλλονταν από μη Λευκούς πληθυσμούς. Αυτοί, όμως, οι μη Λευκοί πληθυσμοί ήταν είτε σκλάβοι, είτε με κάποιο άλλο τρόπο υπάγονταν και αναγκάζονταν να ακολουθούν τα πρότυπα συμπεριφοράς των Λευκών. Δηλαδή, οι Λευκοί αισθάνονται ανασφάλεια όταν βρίσκονται κοντά σε ελεύθερους και άγριους μη Λευκούς πληθυσμούς. Η αναζήτηση των Λευκών για ασφαλείς χώρους αναπαραγωγής είναι μία από τις βασικότερες αιτίες της δημιουργίας των προαστίων στις μεγαλουπόλεις μετά την κατάρρευση της κυριαρχίας των Λευκών, τη χειραφέτηση των εγχώριων μη Λευκών πληθυσμών και την ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση.


  Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι η απλή παρουσία μη Λευκών σε χώρους αναπαραγωγής των Λευκών δεν είναι αρκετή για να καταστείλει τους ρυθμούς αναπαραγωγής, αφού θεωρούνται κυρίως πηγές ανταγωνισμού πόρων, υβριδοποίησης και “θήρευσης”, κάτι που μας οδηγεί στις υπόλοιπες αιτίες του αφανισμού των Λευκών.


  Εισβολή από άλλα είδη 


  Σχεδόν κάθε Λευκό έθνος αντιμετωπίζει δημογραφικό ανταγωνισμό από τους μη Λευκούς μετανάστες. Ακόμη και αν η μετανάστευση μη λευκών πληθυσμών διακοπεί, οι Λευκοί πάλι θα αντιμετωπίζουν στις χώρες τους δημογραφικό πρόβλημα εξαιτίας του υψηλού ρυθμού γεννήσεων που έχουν οι ήδη υπάρχοντες μη Λευκοί.


  Υβριδοποίηση 


  Η φυλετική επιμειξία ή διασταύρωση φυλών είναι μία μορφή αναπαραγωγής, με την έννοια ότι και τα δύο μέρη που συμμετέχουν σε αυτή την ένωση περνούν τα γονίδια τους στην επόμενη γενιά. Ταυτόχρονα, όμως, είναι και αιτία εξαφάνισης μίας φυλής γιατί αποτυγχάνει να αναπαράγει έναν συγκεκριμένο φυλετικό τύπο. Η επιμειξία είναι αναπόφευκτη όταν διαφορετικές ανθρώπινες φυλές συνυπάρχουν ελεύθερα στο ίδιο περιβάλλον. Έτσι, στο παρελθόν, όταν η φυλετική ακεραιότητα ήταν εκτιμητέα, υπήρχαν κοινωνικά και νομικά εμπόδια για τη φυλετική επιμειξία. Αυτά τα εμπόδια πλέον δεν υπάρχουν.


  Οι άνθρωποι, όμως, δεν έχουν απλά το “δικαίωμα” της φυλετικής επιμειξίας. Σήμερα, η φυλετική επιμειξία ενθαρρύνεται ενεργά από τα ΜΜΕ και το εκπαιδευτικό σύστημα.


  Επίσης, η επιμειξία επιβάλλεται στους Λευκούς μέσω των διαφυλετικών βιασμών, οι οποίοι σχεδόν πάντοτε διαπράττονται από μη Λευκούς άνδρες εις βάρος Λευκών γυναικών. Αυτή η μορφή του βιασμού προωθείται από πολιτισμικά φαινόμενα, όπως η πορνογραφία και η καπηλεία της δυσαρέσκειας των μη Λευκών, καθώς και από κοινωνικές πολιτικές που ενθαρρύνουν τη μετανάστευση μη Λευκών, την ενσωμάτωση αλλόφυλων πληθυσμών, την ανεπάρκεια της αστυνόμευσης και της τιμωρίας των μη Λευκών εγκληματιών. Ευτυχώς, τα περισσότερα θύματα τέτοιων βιασμών έχουν τη δυνατότητα έκτρωσης.


  Θήρευση 


  Προς το παρόν, οι Λευκοί δεν υπόκεινται σε έντονη και ταχεία γενοκτονία, όμως η παρουσία μεγάλου αριθμού επικίνδυνων, βίαιων και ανεξέλεγκτων μη Λευκών πληθυσμών συμβάλλει στον αφανισμό τους, μέσω των δολοφονιών και της μείωσης του αριθμού γεννήσεων, καθώς δημιουργούν επικίνδυνα και ανασφαλή, για αναπαραγωγή, περιβάλλοντα για τους Λευκούς πληθυσμούς. 


  Στην περίπτωση, λοιπόν, του αφανισμού των Λευκών, όλες οι παραπάνω αιτίες είναι τεχνητές. Οι Λευκοί βάλλονται μέσω της απώλειας του περιβάλλοντός τους, της εισβολής, της υβριδοποίησης, της “θήρευσης” από μη Λευκούς πληθυσμούς, εξαιτίας κοινωνικών πολιτικών που έχουν διαλύσει την κυριαρχία τους και τον διαχωρισμό των πολυφυλετικών κοινωνιών, Πολιτικών που προωθούν την λαθρομετανάστευση, καταργούν τους φραγμούς που υπήρχαν για τη φυλετική επιμειξία, την οποία προωθούν, και προκαλούν την θυματοποίηση των Λευκών με την εισαγωγή και την χειραφέτηση μη Λευκών πληθυσμών, που δεν μπορούν να ελέγξουν και να τιμωρήσουν. 


  Εκτός από τις αμιγώς βιολογικές αιτίες, αντιμετωπίζουμε και κοινωνικές. Αυτές πάλι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Στις ιδεολογικές και στις τεχνολογικές. Οι ιδεολογικές αιτίες του αφανισμού των Λευκών είναι ο ατομικισμός, η αγαμία, ο φεμινισμός και η γενικότερη σύγχυση του ρόλου των φύλων, η κακώς εννοούμενη οικολογία (υπάρχουν οικολόγοι που κάνουν μόνο ένα παιδί για να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον), η δαιμονοποίηση των Λευκών και η καλλιέργεια του αισθήματος της ενοχής. Αυτές οι ιδεολογικές αιτίες αποτελούσαν μικρή απειλή για την επιβίωση των Λευκών, μέχρι την τεχνολογική ανάπτυξη φτηνών και αξιόπιστων μεθόδων ελέγχου των γεννήσεων. 


  Κατά έναν τρόπο είναι ευτυχές το γεγονός ότι όλες αυτές οι αιτίες είναι τεχνητές, πράγμα που σημαίνει ότι είναι στο χέρι μας να τις διορθώσουμε. Υπάρχουν δύο πράματα που πρέπει να κάνουμε: 


  Βραχυπρόθεσμα, θα πρέπει να αυξήσουμε τα ποσοστά γεννήσεων των Λευκών πληθυσμών. Αυτό δεν αποτελεί λύση για το μέλλον διότι το πρόβλημα δεν είναι ότι υπάρχουν λίγοι Λευκοί αλλά πάρα πολλοί μη Λευκοί πληθυσμοί. Από μία οικολογική οπτική, ένας σταθερός πληθυσμός ενός δισεκατομμυρίου ή έστω και μισού δισεκατομμυρίου Λευκών δεν είναι απαραίτητα και καλό πράγμα. Δεν μπορούμε να καθορίσουμε τη νίκη ως μία κούρσα πληθυσμών, με την ταχύτατη αναπαραγωγή των μη Λευκών μέχρι ο πλανήτης να αρχίσει να ερημώνει. 


  Όμως, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να σταματήσουμε την πτώση της φυλής μας, μέχρι να μπορούμε να θέσουμε μακροχρόνιες λύσεις. Όταν οι πρόγονοί μου έφτασαν στη Βιρτζίνια, κατά τη δεύτερη δεκαετία του 17ου αιώνα, άνηκαν σε μία μικρή μειονότητα στην αμερικάνικη ήπειρο. Αλλά την κατέκτησαν, εν μέρει εξαιτίας του ότι πίσω μας βρισκόταν μία δημογραφική δυναμική άνθησης του πληθυσμού. Θα ήταν τεράστια βοήθεια αν οι Λευκοί είχαμε αυτόν τον δημογραφικό αέρα στα πανιά μας πάλι. 


  Μακροπρόθεσμα, πάντως, ο Λευκός εθνικισμός είναι η μόνη πραγματική λύση, απέναντι στην προοπτική του αφανισμού των Λευκών. 


  Οι βιολογικές αιτίες του αφανισμού των Λευκών μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη δημιουργία ομοιογενών λευκών εστιών, είτε με φυλετικά συστήματα διαχωρισμού και απόσχισης, είτε με την απομάκρυνση των μη Λευκών πληθυσμών. Οι ομοιογενείς λευκές εστίες μπορούν να εξασφαλίσουν τα ανάλογα περιβάλλοντα, που θα εκμηδενίσουν τον ανταγωνισμό, την υβριδοποίηση και την “θήρευση” από άλλες φυλές. 


  Τα κοινωνικά αίτια μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της εκπαίδευσης και των κοινωνικών κινήτρων. Ο ατομικισμός μπορεί να αντικατασταθεί με μία ηθική της φυλετικής ευθύνης, η σύγχυση στους ρόλους των δύο φύλων μπορεί να εξαλειφθεί με την επανάκτηση των παραδοσιακών και βιολογικών ρόλων: Οι γυναίκες στο ρόλο τους, ως μητέρες που ανατρέφουν παιδιά, οι άνδρες ως προστάτες και πάροχοι των αναγκαίων. Το αίσθημα ενοχής και της αυτομομφής να αντικατασταθεί με την υπερηφάνεια και την αυτοπεποίθηση. Η οικονομική ευχέρεια για τη δημιουργία οικογένειας πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνικής πολιτικής, με ειδικά κίνητρα για αυξημένη αναπαραγωγή από άτομα με εξαιρετικά γενετικά χαρακτηριστικά. Η επιλογή της αγαμίας και του μη αναπαραγωγικού σεξ θα μπορούσε επίσης να διατηρηθεί και να προωθηθεί για κάποιους, ως μέρος μιας πολιτικής ευγονικής, ώστε να αποθαρρύνει την αναπαραγωγή από άτομα με γενετικά προβλήματα. 


  Μερικοί άνθρωποι θεωρούν τη δημιουργία ομοιογενών λευκών πατρίδων ως περιττή. 


  Κάποιοι μπορεί να αναρωτιούνται αν είναι δυνατό για τους Λευκούς να επιβιώσουν χωρίς δικές τους πατρίδες ή χωρίς πολιτική δύναμη, ως ένας μικρός πληθυσμός ανάμεσα σε άλλους πολυπληθέστερους πληθυσμούς μη Λευκών. Δυστυχώς τα ιστορικά στοιχεία δεν υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Το έργο του Riccardo Orizio: Lost White Tribes αποδεικνύει ότι τέτοιοι πληθυσμοί χάνονται τελικά λόγω υβριδοποίησης. 


  Άλλοι, πάλι, ισχυρίζονται ότι μικροί πληθυσμοί Λευκών μπορούν να αντισταθούν στο φαινόμενο του υβριδισμού υιοθετώντας εξαιρετικά εθνοκεντρικές στάσεις και κάνοντας γάμους μόνο μεταξύ της ιδιαίτερης εθνοτικής τους ομάδας, όπως οι Εβραίοι και οι Ινδουιστές. Το πρόβλημα με αυτές τις τακτικές είναι ότι δεν είχαν αποτέλεσμα ούτε για τους Εβραίους ούτε για τους Ινδουιστές. Οι Εβραίοι εμφανίζουν σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους επιμειξία. Η εβραϊκή ταυτότητα, όμως, μπορεί να επιβιώσει της επιμειξίας, καθώς κάποιος θεωρείται Εβραίος όχι μέσω της καθαρής εβραϊκής καταγωγής, αλλά αρκεί μόνο μία κηλίδα αίματος του Αβραάμ στην καταγωγή του. Όσον αφορά τους Ινδουιστές, το σύστημα των καστών υιοθετήθηκε αργά, καθώς ήδη είχε λάβει χώρα εκτεταμένη επιμειξία. 


  Φυσικά, ως Λευκός εθνικιστής, θεωρώ ότι είναι πολύ καλό να εφαρμόσουμε εθνοκεντρικές θέσεις και να αποφύγουμε την επιμειξία με άλλες φυλές. Ωστόσο, αυτές οι τακτικές δεν θα μας σώσουν αν εμείς συρρικνωθούμε σε μικρούς και αδύναμους πολιτικά πληθυσμούς, διάσπαρτους σε μία μεγάλη θάλασσα μη λευκών πληθυσμών. Αλλά, αν υιοθετήσουμε τέτοιες ιδέες σήμερα, ο καλύτερος τρόπος για την εφαρμογή τους θα είναι η δημιουργία ομοιογενών εστιών. 


  Αρκετοί, βέβαια, υποστηρίζουν ότι η διακοπή της μετανάστευσης, η επιστροφή στην λευκή κυριαρχία και στον φυλετικό διαχωρισμό και η εφαρμογή νομικών και κοινωνικών εμποδίων στην επιμειξία θα αποτελούσαν επαρκή μέτρα. Δέχομαι ότι τέτοια μέτρα θα ήταν βελτιώσεις αλλά όχι μακροπρόθεσμες λύσεις. 


  Καταρχήν, εάν δεν γίνει κάτι για να αντιμετωπιστεί ο χαμηλός ρυθμός γεννήσεων των Λευκών, σε σχέση με τις άλλες φυλές, τότε ο πληθυσμός θα μειωθεί σε ένα αφάνταστα μικρό μέγεθος, όπως αναφέρθηκε στο πρώτο σενάριο. Έπειτα θα εξαφανιστούμε. Δεύτερον, αυτές οι πολιτικές εφαρμόστηκαν και απέτυχαν. Η προσήλωση στο να κάνεις το ίδιο πράμα ξανά και ξανά και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα είναι ο ορισμός της σχιζοφρένειας. Εάν αυτές οι πολιτικές δοκιμαστούν και αποτύχουν πάλι η φυλή μας ίσως να μην ανακάμψει ποτέ. 


  Είναι πολύ αργά για μια τέτοια ανοησία. Όταν η ύπαρξή μας ως λαός είναι σε κίνδυνο, δεν μπορούμε πλέον να αρκεστούμε σε συντηρητικά ημίμετρα και ευσεβείς πόθους. Μόνο ο Λευκός εθνικισμός μπορεί να μας προστατέψει από τον αφανισμό.-


  ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ
  Πηγή