ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ

http://coltisorderai.blogspot.com

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

..... η έννοια της «κλιματικής αλλαγής»....

Η κινδυνολογία για την «κλιματική αλλαγή» και τις καταστροφές που φέρεται ότι θα επισύρει κυρίως σχετίζεται με κοινωνικο-πολιτικά και οικονομικά ενδιαφέροντα ή συμφέροντα, παρά με επιστημονικά δεδομένα. Η ίδια η έννοια της «κλιματικής αλλαγής» δεν έχει οριστεί επαρκώς ως επιστημονικός όρος. Στην πραγματικότητα ο όρος αποτελεί πλεονασμό, δεδομένου ότι η αλλαγή είναι σύμφυτη με την έννοια του κλίματος. Η μελέτη παλαιοκλιματικών δεδομένων και πληροφοριών, αλλά και ιστορικών υδρομετεωρολογικών χρονοσειρών δείχνει ότι το κλίμα πάντα άλλαζε, σε όλες τις χρονικές κλίμακες και όσο πίσω στον χρόνο μας επιτρέπουν οι μελέτες ανακατασκευής του κλίματος. Η υπόθεση ότι οι πρόσφατες αλλαγές (π.χ. η αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά περίπου 0.3°C τις τελευταίες τρεις δεκαετίες) είναι ανθρωπογενείς, διαφέροντας από τις φυσικές αλλαγές που πάντα συντελούνται, δεν στοιχειοθετείται. Για υποστήριξη αυτής της υπόθεσης έχουν χρησιμοποιηθεί κλιματικά μοντέλα, τα οποία όμως, όταν δοκιμάστηκαν σε ανεξάρτητες μελέτες, έδειξαν να μην αναπαράγουν σωστά το γνωστό κλιματικό παρελθόν. Κατά μείζονα λόγο, οι προβλέψεις αυτών των μοντέλων για το μέλλον δεν μπορεί να είναι αξιόπιστες.
Σημείωση:
Η ομιλία έγινε στα πλαίσια αντιπαράθεσης απόψεων, όπου την αντίθετη θέση, ότι το κλίμα "το αλλάζουμε" (είναι υπεύθυνες οι ανθρωπογενείς επιδράσεις) την ανάπτυξε ο Δ. Λάλας. Στην αρχή και στο τέλος της αντιπαράθεσης έγιναν ψηφοφορίες, με σύστημα βαθμολόγησης. Με 100% για την άποψη ότι "το αλλάζουμε", 0% ότι "αλλάζει" και 50% για την ουδέτερη θέση, πριν ξεκινήσει η αντιπαράθεση η πλάστιγγα έγερνε προς τη θέση "το αλλάζουμε" με 56% ενώ μετά το τέλος της αντιπαράθεσης έγερνε προς τη θέση "αλλάζει" με 41%.
Η αντιπαράθεση έχει βιντεοσκοπηθεί και βρίσκεται στην παραπάνω διεύθυνση (διάρκεια 130 λεπτά: 0.00' Χαιρετισμοί - 5.00' Παρουσίαση ΔΚ - 37.00' Παρουσίαση ΔΛ - 68.00' Δευτερολογίες - 88.00' Ερωτήσεις - 129.00' Αποτελέσματα ψηφοφορίας & Κλείσιμο).
 http://itia.ntua.gr/el/docinfo/1181/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου